Øresundstolden

Øresundstolden
Øresundstolden også kaldet for Sundtolden, er en afgift der blev pålagt fremmede skibe der passerede mellem Helsingør og Helsingborg. Afgiften blev indført af Erik af Pommern i 1428. Denne blev stærkt forøget ved Peder Oxes indførelse af lastetold i 1567. Afgiften stod for en betragtelig indtægt til den danske stat over sin levetid, men var ilde set i de øvrige nationer. Sverige var fri for Øresundstold i perioden 1658-1720. I 1857 blev Øresundstolden ophævet efter pres og erstatning fra USA.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Sound Dues — Map of the Danish coast line to the west, and the Swedish coast line to the east. From 1888. The Sound Dues (Danish: Øresundstolden, Swedish: Öresundstullen) were a toll on the use of the Sound which constituted up to two thirds of …   Wikipedia

  • Droits du Sund — Carte des côtes danoises à l ouest, et des côtes suédoises à l est, datant de 1888. Les droits du Sund (danois : Øresundstolden, suédois : Öresundstullen) étaient des droits de douane en vigueur dans le Sund q …   Wikipédia en Français

  • Sundzoll — Schloss Kronborg Zollstation am Sund Der Hafen von Helsingø …   Deutsch Wikipedia

  • Détroit du Sund — Øresund Øresund Les détroits du Danemark et de la Baltique sud ouest Type Détroit Localisation Kattegat mer Baltique (océan Atlantique) Pays côtier(s) …   Wikipédia en Français

  • Oresund — Øresund Øresund Les détroits du Danemark et de la Baltique sud ouest Type Détroit Localisation Kattegat mer Baltique (océan Atlantique) Pays côtier(s) …   Wikipédia en Français

  • Öresund — Øresund Øresund Les détroits du Danemark et de la Baltique sud ouest Type Détroit Localisation Kattegat mer Baltique (océan Atlantique) Pays côtier(s) …   Wikipédia en Français

  • Øresund — Carte des détroits du Danemark avec l Øresund en haut à droite. Géographie humaine Pays côtier(s) …   Wikipédia en Français

  • Oresund — Estrecho de Oresund (Øresund Öresund) Océano o mar de la IHO (n.º id.: 2) Vista aérea del Oresund, con el puente …   Wikipedia Español

  • Зундская пошлина — Карта Зунда (XIX в.) Зундская пошлина (дат. sundtolden)  пошлина, взимавшаяся Данией в XV …   Википедия

  • Peder Oxe — Peder Oxe, søn af Johan Oxe og Mette Gøye, som var datter af landets magtfulde rigshofmester Mogens Gøye. Som 12 årig blev Peder Oxe sendt på en dannelsesrejse til udlandet. I de fem år besøgte han Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig. Imens… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”